Metallirakenteiden ja -säiliöiden kuljet

Негабаритные перевозки автотранспортом

Metallirakenteiden ja säiliöiden kuljetus on yrityksemme tärkeimpiä liiketoimintalinjoja. Toimimme yhteistyössä Baltian maiden, Venäjän ja Pohjois-Euroopan valmistajien kanssa: hoidamme tilaajien kuljetusjärjestelyjä kokemuspohjaisten ratkaisujen nojalla minimikustannuksin.

 

Yleiset ratkaisut:

    •    ylimittaisten rahtien multimodaaliset kuljetukset 

    •    normaali- ja ylimittaisten rahtien maantiekuljetukset

    •    alusten rahtaus

    •    linjaliikenteen irto- ja kappaletavarakuljetukset

 

Enkel Logisticsin toimialoittainen erikoistuminen helpottaa eri kuljetusvaiheissa toteutettavaa operatiivista työtä ja kommunikointia.

 

Tarjouspyyntö: enkel@enkellogistics.com