Maantiekuljetukset

Негабаритные перевозки автотранспортом

Enkel Logisticsin toiminnassa tärkeä rooli kuuluu ylimittaisten ja painavien yksiköiden maantiekuljetuksille. Maantiekuljetukset edellyttävät yleensä:

    •    kuljetusten hyväksymistä teiden haltijalla, lupien saamista liikenneviranomaisilta 

    •    erikoiskuljetusten liikenneohjauksen järjestämistä varoitusautoilla

    •    erikoiskuljetusten liikenneohjauksen järjestämistä liikennevalvontaviraston, poliisin autoilla 

    •    sähkövoimajohtojen nostamista, tieinfrastruktuurin kohteiden purkamista ja asentamista tarvittaessa

 

Kuorman varmistamisella ja tekniikan oikealla valinnalla on ylimittaisten ja painavien yksiköiden maantiekuljetusten turvallisuuden takaamisen kannalta suuri merkitys. 

 

Käytämme usein ylimittaisten ja painavien yksiköiden maantiekuljetuksissa omaa autokantaamme. Tärkeimpiä markkina-alueitamme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Itä- ja Etelä-Eurooppa. Merkittäviin alueisiin kuuluvat mm. Venäjä ja IVY-maat.

 

Tarjouspyynnöt maantiekuljetuksista: overland@enkellogistics.com

Tarjouspyynnöt multimodaalisista ja muista palveluista: enkel@enkellogistics.com