Laivavarusteiden ja offshore-laitteiden 

Негабаритные перевозки автотранспортом

Enkel Logisticsin toiminta keskittyy ensisijaisesti kansainvälisesti tunnettujen yritysten, laivanrakennustehtaiden ja telakkojen valmistamien laivavarusteiden ja offshore-laitteiden mm. käyttövoimajärjestelmien komponenttien (ruorikoneiston, potkurilaitteiden, akseleiden, moottoreiden) sekä varusteiden (vinttureiden, kiinnityslaitteiden, kelojen yms.) kuljetuksiin.

 

Yleiset ratkaisut:

    •    ylimittaisten rahtien multimodaaliset kuljetukset 

    •    normaali- ja ylimittaisten rahtien maantiekuljetukset

    •    ylimittaisten rahtien merikonttikuljetukset

    •    linjaliikenteen irto- ja kappaletavarakuljetukset

 

Enkel Logisticsin toimialoittainen erikoistuminen helpottaa eri kuljetusvaiheissa toteutettavaa operatiivista työtä ja kommunikointia.

 

Tarjouspyyntö: enkel@enkellogistics.com