26-01-2017

Sallittuja mitta- tai massarajoja ylittävien kuormien varmistaminen meriliikenteessä

Kuorman varmistaminen on tärkeimpiä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita. Eri seikoilta voi joskus olosuhteista riippuen sulkea silmät, mutta kuorman varmistaminen erityisesti erikoiskuljetuksissa on tehtävä kunnolla. 

Puutteellisesti tehty kuormanvarmistus voi parhaimmassa tapauksessa johtaa lukuisiin selvitysmenettelyihin, pahimmassa tapauksessa henkilö- ja ympäristövahinkoihin. 

09-08-2016

Konttilinjaliikenteen erikoiskuljetukset – vaihtoehto linjaliikenteen irto- ja kappaletavarakuljetuksille

Erikoiskuljetuksen käsite on tapauskohtainen ja suhteellinen. Maantieliikenteessä on oma käsitteensä, rautatie- ja konttiliikenteessä omansa. Jakamaton esine, jonka turvallinen sijoittaminen kuljetusyhtiön vakiomalliseen kalustoon ei ole mahdollista, on ylimittainen rahti. Tässä tapauksessa vakiomallinen kuljetuskalusto on kuivakontti.

Please reload