Meri- ja jokikuljetukset

Негабаритные перевозки автотранспортом

Enkel Logisticsin ydinliiketoimintalinjoihin kuuluvat ylimittaisten ja painavien yksiköiden meri- ja jokikuljetukset. Kehitämme yhtäaikaisesti monta toimintalinjaa:

    •    alusten rahtaus 

    •    RO-RO-palvelut

    •    linjaliikenteen irto- ja kappaletavarakuljetuspalvelut 

    •    polttoainetäydennyspalvelut mm. Venäjän sisävesistöillä 

    •    sekä konttikuljetukset mm. irto- ja kappaletavarakuljetukset

 

Toimintamme maantieteellinen ulottuvuus on rajaton, mutta pääasialliset toiminta-alueemme ovat Itämeri, Pohjanmeri, Norjanmeri, Manner-Euroopan satamat, Välimeri, Mustameri, Kaspianmeri sekä Venäjän sisävesistöt.

 

Huolintayrityksenä Enkel Logistics tarjoaa erikoiskuljetuksen kokonaisvaltaiset palvelut ovelta ovelle -periaatteella.

 

Tarjouspyynnöt rahtauksesta: chartering@enkellogistics.com

Tarjouspyynnöt multimodaalisista ja muista palveluista: enkel@enkellogistics.com