09-08-2016

Konttilinjaliikenteen erikoiskuljetukset – vaihtoehto linjaliikenteen irto- ja kappaletavarakuljetuksille 

Erikoiskuljetuksen käsite on tapauskohtainen ja suhteellinen. Maantieliikenteessä on oma käsitteensä, rautatie- ja konttiliikenteessä omansa. Jakamaton esine, jonka turvallinen sijoittaminen kuljetusyhtiön vakiomalliseen kalustoon ei ole mahdollista, on ylimittainen rahti. Tässä tapauksessa vakiomallinen kuljetuskalusto on kuivakontti.

 

Mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle tarjotaan erikoiskontti joko avokattokontti (open-top) tai flat rack-kontti. Avokattokontit soveltuvat korkeille kuljetuksille ja flat rack-kontit leveille/pitkille kuljetuksille. Näiden konttien mahdollisuudet ovat kuitenkin rajoitettuja. Avokattokontit eivät sovellu ylikorkeille (4, 5 tai 6 m) rahdeille.

Flat-rack-kontit eivät sovellu ylileveille (4–8 m) tai ylipitkille (15–30 m) rahdeille.

Purjevene 15 х 4,1 х 6,2 m, säiliö 25 х 5,0 х 5,0 m tai metallirakenne 15 х 15 х 5 m ei mahdu edes erikoiskonttiin.

 

Konventionaalisen tai hakurahtiliikenteen käyttö ei ole myöskään pienten kuljetusmäärien yhteydessä järkevää (laivalastin tai sen merkittävän osan muodostumisen mahdottomuus).

Monet kuuluisat linjaliikenteen konttikuljetuspalveluiden tarjoajat ottaen huomioon sellaiset konttiliikenteen edut kuin laajat käyttömahdollisuudet, tilansäästö ja toimitusnopeus tarjoavat breakbulk- palvelujaan ilman lisäpakkauksia. Miten tämä on mahdollista?

Konttialuksen solurakenne on suunniteltu erityisesti konttien turvalliseen ja nopeaan sijoittamiseen kannen alla olevaan tilaan sekä sieltä poistamiseen. Konttien väliin jäävät tyhjät tilat voidaan aluksen oikean kuormauksen yhteydessä ryhmittää siten, että ylimittaisille yksiköille muodostuu sopiva paikka.

Käytettävä alue peitetään ennen kuormausta suurlavoilla (ilman tukijalkoja), joiden päälle asennetaan ylimittainen yksikkö. Kuorman sidontaan käytetään laiva- tai rantasidontavälineitä (ketjut, vyöt, valjaat, räikät, koukut, haat yms.) ylimittaisten kuormien varmistusta koskevien määräysten (CSS IMO) ja rahdinkuljetusyksiköiden sekä terminaalien operaattoreiden kuormausohjeiden mukaisesti.

Siten saavutetaan aluksen tilojen tehokas käyttö, erinomainen nopeus ja palveluiden moitteeton käytettävyys. Tällä kuljetustekniikalla on myös tiettyjä puutteita: linjaliikenteen konttikuljetuspalveluiden tarjoajat kieltäytyvät usein mainittujen kuormien kuljetuksesta asiakkaan kanssa toteutettavan sopimus- ja operatiivisen työn mutkikkuuden vuoksi. Tämän lisäksi konttikuljetuspalveluiden tarjoajat yrittävät rajoittaa breakbulk- palvelujen tarjontaa suorilla kuljetuksilla (ilman transitoliikennettä feeder-aluksille). 

 

Mutta sopivassa tilanteessa ja tietyissä oloissa tämä saattaa tarjota hyvän ratkaisun logistiikkatehtävälle.