Energiateknisten laitteiden kuljetukset

Негабаритные перевозки автотранспортом

Energiateknisten laitteiden mm. painekattiloiden, korkeapainesäiliöiden, putkien, kompressoreiden, muuntajien yms. kuljetus on lupaava ja nopeasti kehittyvä toimintasuuntamme. Enkel Logisticsilla on kokemusta painavien yksiköiden (yli 120 t) kuljetuksista.

 

Yleiset ratkaisut:

    •    ylimittaisten ja painavien rahtien multimodaaliset kuljetukset 

    •    ylimittaisten ja painavien rahtien maantiekuljetukset 

    •    alusten mm. erikoisalusten (RO-FLOW) rahtaus, mahdollinen myös kuormaus rullaten 

    •    linjaliikenteen irto- ja kappaletavarakuljetukset

 

Enkel Logisticsin toimialoittainen erikoistuminen helpottaa eri kuljetusvaiheissa toteutettavaa operatiivista työtä ja kommunikointia.

 

Tarjouspyyntö: enkel@enkellogistics.com